Erfpacht

De gemeente is eigenaar van de grond onder de flats. Dit geldt voor een groot deel van de woningen in Amsterdam. U betaalt daarom een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van de grond. Dit noemt men ‘de canon’.

De canon voor de vijf gebouwen is vastgesteld op 16 februari 1965 en staat voor 75 jaar vast. Op 16 februari 2040 wordt de canon van de erfpacht opnieuw vastgesteld.

Momenteel is de canon per jaar:

  • voor een 4-kamer appartement 220,08 euro;
  • voor een 1-kamer appartement 108,68 euro;
  • voor een garage 41,07 euro.

U betaalt dit bedrag in twee termijnen.

Er zijn gesprekken gaande binnen de gemeente om afkoop mogelijk te maken.

Advertisements