Jaarcijfers

Bestemmingsreserves

De vereniging hanteert onder meer de volgende twee bestemmingsreserves:

  • “Grootonderhoud gebouwen en installaties”. Stand begin 2016: €1.183.404. Stand eind 2016: €1.409.720.
  • “Voorzieningsreserve onvoorzien”. Stand begin 2016: €251.786. Stand eind 2016: €285.959.

Totaal bedrag aan bestemmingsreserves was begin 2016 €1.485.540, en eind 2016 was dit €1.745.892.

Baten en lasten 2016

In 2016 hadden we ca. €680.000 aan inkomsten. Hiervan hebben we ca. €450.000 gebruikt om onze reserves te versterken. Overige uitgaven waren:

  • €27.300 voor klein onderhoud (liften, materialen, klussen)
  • €32.300 voor de schoonmaker
  • €43.700 personeelskosten
  • €28.900 energiekosten
  • €21.600 algemene kosten (complexcommissies, belastingen, bankkosten, etc)
  • €29.700 administratiekosten
  • €33.200 aan verzekeringen
  • €12.000 voor de accountant