Voor kopers

Voor informatie over het aankopen van de woning, en het VvE-lidmaatschap, kunt u contact opnemen met onze administrateur, Rappange Administratie BV. U kunt hen mailen, of bellen op 020 6240363.

Voor bewoners

Voor technische zaken is Guus de Reus, onze technisch medewerker, uw eerste aanspreekpunt. Hij is per mail te bereiken. Of loop eens bij hem binnen op Amerbos 2 (flat C). Hij werkt normaliter van 8:30 tot 14:30.

Andere zaken? Uw eerste aanspreekpunt is de complexcommissie. Een adressenlijst hangt in het mededelingenbord in de hal.

Is uw probleem nog niet opgelost, of uw vraag nog niet beantwoord? De complexcommissie kan u dan in contact brengen met het bestuur, of met de administrateur van de Vereniging.

Melding overlast en of woonfraude

U kunt overlast en of woonfraude melden zonder dat uw naam bekend wordt gemaakt.
Zo krijgen de VvE Buikslotermeer en de gemeente Amsterdam informatie die zij anders niet zouden ontvangen. Op deze manier kunt u op een laagdrempelige manier meehelpen om uw eigen wijk leefbaar te maken.

Melding van geluidsoverlast, vervuiling, agressie, jeugd, stank
Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Tel 0202552914 of online op www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast.http://www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast.

Externe Administrateur

Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 624 03 63 /  E-mail: avb@rappange.com

Technisch medewerker

G. de Reus E-mail: td@vvebuikslotermeer.nl
p/a Amerbos 2. Telefoon: 06 – 414 329 62.

Bank & KvK gegevens

ABN – AMRO, Buikslotermeerplein 241 Postbus 26175  1025 XC Amsterdam
Het IBAN is: NL 08 ABNA 046 711 5362 ten name van de
Administratievereniging Buikslotermeer
KVK: nr 40530227

Website & E-mail

Website: www.vvebuikslotermeer.nl
E-mail: info@vvebuikslotermeer.nl 
Verhuur:  verhuur@vvebuikslotermeer.nl