Financiën

We zijn een financieel gezonde vereniging.
We hanteren een 15-jarenplan voor ons onderhoud en onze financiën.
Jaarlijks controleert MAZARS Accountants & Adviseurs in Amsterdam onze boekhouding.

Contributie

Heeft u een huis, dan heeft u onderhoudskosten. Denk aan het schoonmaken van leidingen, schilderwerk aan de buitenkant en reparaties. Ook heeft u kosten aan verfraaiing van uw woning en verzekeringen.

In een appartementencomplex deelt u de kosten. Daarom betaalt u uw Vereniging van Eigenaren maandelijks een bedrag (‘contributie’). Dat heeft meerdere voordelen. Zo weet u precies waar u aan toe bent, want uw uitgaven worden netjes elk jaar over 12 maanden gespreid. En omdat we met 280 bewoners zijn, kunnen we onderhoud groot inkopen.

Het betalen van de contributie is verplicht. Momenteel bedraagt deze:

  • voor een 3/4-kamer appartement €210,65 per maand;
  • voor een 1-kamer appartement €138,10 per maand;
  • voor een garage €17,00 per maand.

In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is de bijdrage pro rato verschuldigd.

Financiële zaken

We staan er financieel goed voor. Dat hebben we te danken aan een hele volledige financiële planning voor de komende 15 jaar. Dat heeft meerdere voordelen. Zo missen we minder onderhoudsbeurten (aan bijvoorbeeld de kitvoegen). Daarmee voorkomen we hoge herstelkosten (als gevolg van lekkages) maar ook voorkomen we onaangename verrassingen. Er bestaan veel VvE’s waarbij de leden zo nu en dan wordt gevraagd om een bijdrage van een paar duizend euro te doen vanwege onvoorziene werkzaamheden. In onze VvE is het verloop van de ledenbijdrage rustig en voorspelbaar omdat een dergelijke situatie zich niet voor zal doen.

Bestemmingsreserves

We hebben vier bestemmingsreserves. De belangrijkste is die voor grootonderhoud. We hebben een meerjarenplan dat uitlegt wat we allemaal gaan doen van deze bestemmingsreserves. Een samenvatting van dit plan vindt u terug bij Actueel (MJOP), maar het volledige vijftienjarenplan kunt u bij ons opvragen. Er is ook een reserve waaruit we bepaalde vormen van schade vergoeden. Dit heeft u uitgelegd gekregen toen u uw appartement kocht. Tevens is er een bestemmingsreserve voor onvoorziene uitgaven. Daarnaast reserveren we geld voor mensen die hun ledenbijdrage niet betalen. Natuurlijk zullen we ons inzetten om deze mensen te helpen, maar in sommige gevallen worden gemiste ledenbijdragen niet meer ingehaald.

Tot slot zijn er de overlopende posten. Daarbij moet u denken aan kleine verschillen door de jaarwisseling, zoals werkzaamheden die in december gedaan zijn en in januari worden betaald.

Erfpacht

De gemeente is eigenaar van de grond onder de flats. Dit geldt voor een groot deel van de woningen in Amsterdam. U betaalt daarom een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik van de grond. Dit noemt men ‘de canon’.

De canon voor de vijf gebouwen is vastgesteld op 16 februari 1965 en staat voor 75 jaar vast. Op 16 februari 2040 wordt de canon van de erfpacht opnieuw vastgesteld.

Momenteel is de canon per jaar:

  • voor een 4-kamer appartement 220,08 euro;
  • voor een 1-kamer appartement 108,68 euro;
  • voor een garage 41,07 euro.

U betaalt dit bedrag in twee termijnen.

Als het goed is, heeft elke eigenaar een voorstel ontvangen van de gemeente Amsterdam om voor 1 januari 2020 over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, tegen extra gunstige voorwaarden. Informatie vindt u op amsterdam.nl.

Verzekeringen

Wordt u lid van onze vereniging? We hebben al een aantal verzekeringen voor u afgesloten. Maar we raden u aan zelf ook een en ander te verzekeren.

Verzekeringen door de vereniging afgesloten

  • Glas- en inbraakschade: dit verzekert de vereniging zelf. Hier is een reserve voor die elk jaar wordt aangevuld tot een bedrag van € 50.000. U kunt onder voorwaarden een beroep doen op deze reserve.
  • Opstalverzekering: onze opstalverzekering dekt schade door brand, storm en vliegtuigen. Let op: onze opstalverzekering dekt geen waterschade.

Aanbevolen woongerelateerde verzekeringen voor bewoners

  • Een uitgebreide WA-verzekering voor als u onverhoopt (water-)schade veroorzaakt bij bijvoorbeeld onderburen.
  • Een inboedelverzekering. Onder meer  voor als u waterschade ondervindt van bijvoorbeeld bovenburen. Vergeet u dan niet om daar een eigenaarsdeel in mee te verzekeren. Dat is nodig als u zelf verbeteringen aan de badkamer en/of de keuken heeft aangebracht.