Financiën

We zijn een financieel gezonde vereniging.
We hanteren een 15-jarenplan voor ons onderhoud en onze financiën.
Jaarlijks controleert een accountant onze boekhouding.

Hieronder vindt u binnenkort een weergave van de jaarcijfers 2018.