Financiën

We zijn een financieel gezonde vereniging. We hanteren een 15-jarenplan voor ons onderhoud en onze financiën. Jaarlijks controleert een accountant onze boekhouding.

Advertisements