lucht-foto-vvebuikslotermeer

Het administratieve deel van de Verenigingen van Eigenaren – Buikslotermeer, waarvan de eigenaren van de 280 appartementen en de 65 garages lid zijn, wordt waargenomen door de Administratievereniging Buikslotermeer.

Historie

De vereniging, die op 23 juni 1965 startte als de Coöperatieve Woonvereniging Buikslotermeer GA, is sinds 30 december 1976 actief onder de naam Administratievereniging Buikslotermeer.

De Buikslotermeer werd als woongebied in de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw gerealiseerd. Op dat moment vonden nieuwe stappen plaats met betrekking tot de vormgeving en productie van de volkshuisvesting. In de Buikslotermeer zijn dan ook belangrijke schakelmomenten terug te vinden tussen de ‘oude’ AUP-wijken en de Bijlmermeer. Zo vormen onder meer Amerbos en Het Breed bijzondere stedenbouwkundige eenheden. Van belang in het hele plangebied zijn daarnaast de royale, deels historische, groen- en waterpartijen, alsmede de bruggen, viaducten en terrassen die als geïntegreerd onderdeel van de wijk zijn vormgegeven.

Amerbos / Elpermeer Architecten: L. en Th. Peters / K. Geerts (INBO architecten) / Bakker architectenbureau Bouwjaar: 1969 / 1966 / 1970 Bijzondere zaagtandverkaveling in een combinatie van laag- en middelhoogbouw.

Aanbouw flats VvE Buikslotermeer
Historie VvE Buikslotermeer

bron foto’s: archief gemeente Amsterdam

Structuur

We hebben een actieve Vereniging van Eigenaren, onderverdeeld in:

  • bestuur: het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden die tijdens de algemene ledenvergadering worden benoemd.
  • raad van commissarissen: binnen de vereniging is er een raad van commissarissen die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
  • complexcommissies: elk gebouw heeft een complexcommissie bestaande uit vijf leden.
  • technisch medewerker: in dienst van de vereniging werkt een technisch medewerker dagelijks van 8 tot 14.30 uur ten behoeve van onze gebouwen. Hij verricht zijn werkzaamheden in opdracht van het bestuur.
  • leden

Minimaal tweemaal per jaar ontvangen de leden een nieuwsbrief.

Portal

Als het goed is heeft iedereen een inlogcode voor de portal ontvangen. Hierin kan men o.a. de jaarverslagen, aktes en reglementen vinden. Ervaart u problemen met inloggen stuur dan een mail naar Rappange:
MAIL Rappange
Externe zaken zoals infobulletins staan op de website.

Beschikbare documenten