Bestuur Aftredend
S.F.A. de Bree Voorzitter 2022
M.S.B. de Bois Secretaris/Technische zaken 2025
W.Waarle Penningmeester 2025
R. Baidjoe Algemeen lid 2022
Complexcommissie gebouw A Aftredend
Vacature Voorzitter 2022
R. Middelkoop Secretaris 2023
J.Souw Penningmeester 2025
P. Schilperoort Algemeen lid 2023
E. Storm Algemeen lid 2021
Complexcommissie gebouw B Aftredend
E.S. Clarijs Voorzitter 2024
M. Meijer Secretaris 2020
G. Steenbergen Penningmeester 2021
G. Tolman Technisch lid 2022
B.D Freestone Algemeen lid 2023
Complexcommissie gebouw C Aftredend
H.P.G. van Nieuwkerk Voorzitter / Penningmeester 2020
J. Bolder Secretaris 2021
Vacature Technisch lid —-
E. Zillesen Algemeen lid 2020
I. van Sundert Algemeen lid 2022
Complexcommissie gebouw D Aftredend
E.G. Kok Voorzitter 2021
A.J. Vleeschhouwer Secretaris 2024
M.A.M. Cahuzak Penningmeester 2020
M.C. Hertog Technisch lid 2022
B. Goossen Algemeen lid 2023
Complexcommissie gebouw E Aftredend
D. Soetebier Voorzitter 2023
A. Simons Secretaris 2022
M.T. Rodriguez Penningmeester 2020
J. Borghart Technisch lid 2019
A. de Bruin Algemeen lid 2023
Raad van Commissarissen Aftredend
H. Truijens President 2023
Vacature Secretaris 2024
H.A. Norbruis Financiële zaken 2022
E. van der Kwast Technisch zaken 2020
Y. Koop Algemeen lid 2022

Externe Administrateur

Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 624 03 63 /  email: avb@rappange.com

Technisch medewerker

G. de Reus – guusbuikslotermeer@outlook.com
p/a Amerbos 2. Telefoon: 020 – 632 67 23.

Bank

ABN – AMRO, Buikslotermeerplein 241 Postbus 26175  1025 XC Amsterdam.
Het IBAN is: NL 08 ABNA 046 711 5362 ten name van de
Administratievereniging Buikslotermeer.

Website & E-mail

Website: www.vvebuikslotermeer.nl
Mail: vvebuikslotermeer@outlook.com  –  verhuurvvebuikslotermeer@outlook.com