De vijf gebouwen verkeren in een uitstekende staat van onderhoud. Er wordt gewerkt met een meerjarenplanning ‘onderhoud en vervanging gebouwen en installaties’ die 15 jaar omvat. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden en gaan plaatsvinden.

Verricht groot onderhoud

  • 2009: renovatie entreehal
  • 2014: aanbrengen frequentieregelaars liften
  • 2015: vervanging gevelbeplating noord-en zuidgevel
  • 2016: vervangen buitenverlichting door duurzame LED-variant
  • 2016: vervangen garagedeuren
  • 2017: vervangen garagedaken
  • 2018: vervangen liften in alle gebouwen

Gepland groot onderhoud

  • 2019: schilderbeurt galerijzijde van de flats. Tussentijdse schilderbeurt aan de balkonzijde.
  • 2023: grote schilderbeurt balkonzijde van de flats. Tussentijdse schilderbeurt aan de galerijzijde.

Ongepland onderhoud 2016

  • Vervangen kitvoegen lange gevels