We hebben een actieve Vereniging van Eigenaren, onderverdeeld in:

  • leden
  • complexcommissies: elk gebouw heeft een complexcommissie bestaande uit vijf leden.
  • bestuur: het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf leden die tijdens de algemene ledenvergadering worden benoemd.
  • raad van commissarissen: binnen de vereniging is er een raad van commissarissen die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
  • technisch medewerker: in dienst van de vereniging werkt een technisch medewerker dagelijks van 8 tot 14.30 uur ten behoeve van onze gebouwen. Hij verricht zijn werkzaamheden in opdracht van het bestuur.

Minimaal tweemaal per jaar ontvangen de leden een nieuwsbrief.