Verzekeringen

Wordt u lid van onze vereniging? We hebben al een aantal verzekeringen voor u afgesloten. Maar we raden u aan zelf ook een en ander te verzekeren.

Verzekeringen door de vereniging afgesloten

  • Glas- en inbraakschade: dit verzekert de vereniging zelf. Hier is een reserve voor die elk jaar wordt aangevuld tot een bedrag van € 50.000. U kunt onder voorwaarden een beroep doen op deze reserve.
  • Opstalverzekering: onze opstalverzekering dekt schade door brand, storm en vliegtuigen. Let op: onze opstalverzekering dekt geen waterschade.

Aanbevolen woongerelateerde verzekeringen voor bewoners

  • Een uitgebreide WA-verzekering voor als u onverhoopt (water-)schade veroorzaakt bij bijvoorbeeld onderburen.
  • Een inboedelverzekering. Onder meer  voor als u waterschade ondervindt van bijvoorbeeld bovenburen. Vergeet u dan niet om daar een eigenaarsdeel in mee te verzekeren. Dat is nodig als u zelf verbeteringen aan de badkamer en/of de keuken heeft aangebracht.